O mnie

Leszek Grzenkowicz

Właściciel

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska napisana na Katedrze Prawa Gospodarczego, Publicznego i Ochrony Środowiska pt., „Systemy Zarządzania Środowiskowego jako prawny instrument Ochrony Środowiska”.

Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie Zarządzania i kompetencji menadżerskich.

Absolwent Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań norm ISO 9001; ISO 14001 oraz ISO 45001.

Wieloletnie doświadczenie przy wdrażaniu i utrzymywaniu Systemów Zarządzania ISO. Pełnione funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Doradcy ds. Ochrony Środowiska.

Prowadzący szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymagań normy ISO 14001.